Wijzelf Zorgcoöperatie Wageningen Vallei start met voorinschrijving

Wijzelf Zorgcoöperatie Wageningen Vallei organiseert op 22 juni 2017 van 19:30-21:00 uur een informatieavond. Deze vindt plaats in “Ons Huis”, Harnjesweg 84 in Wageningen. Voor aanmelden voor de informatieavond gaarne een mail sturen naar wageningen-vallei@wijzelf.nl, met vermelding ‘aanmelden informatieavond’.

De zorg verandert, de vraag naar helpende handen groeit. Wijzelf Zorgcoöperatie Wageningen Vallei biedt Wageningers en bewoners van de omgeving na de zomer een online platform, waar burgers diensten kunnen aanbieden of afnemen. Betaald of vrijwillig. Zonder tussenkomst van een bedrijf of een organisatie, maar met hulp van een vrijwillig bestuur. Voor achtergrondinformatie zie www.wijzelf.nl of volg ons op Facebook (wijzelf wageningen vallei).

Het gaat hierbij vooral om praktische hulp of zorg zoals hulp bij het huishouden, klussen in huis of in de tuin, burenhulp of persoonlijke verzorging. “Wijzelf Zorgcoöperatie Wageningen-Vallei is een lokaal burgerinitiatief. Wij willen hulp en zorg weer van onderop, door burgers zelf, gaan organiseren. We starten met het beschikbaar stellen van ons online platform waarop burgers met 100% zelfregie hulp en zorg met elkaar kunnen regelen. ” aldus Rob Buré, voorzitter van de coöperatie. “In september zal de website officieel opengesteld worden.” Tot die tijd geldt nu al een voorinschrijvingsperiode voor aanbieders. Wie zich inschrijft in deze periode krijgt gratis toegang in heel 2017. Anders zijn de aansluitkosten € 20,- per jaar.”  Inschrijven kan via wageningen-vallei@wijzelf.nl.

Reacties zijn gesloten.