Reizigerspanel van de Valleihopper

CSWO is actief in het reizigerspanel van de Valleihopper (voorheen Regiotaxi) die aanvullend is aan het openbaar vervoer en rijdt voor de inwoners van de regio FoodValley..

We zoeken een opvolger van ons huidig lid van het panel om de belangen van de Wageningse ouderen in het panel te vertegenwoordigen.

Wat doet het reizigerspanel van de Valleihopper? Het reizigerspanel komt 4 of 5 keer per jaar bij elkaar. De leden spreken dan met de vervoerder(s), het regiecentrum en de reizigersgroepen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het regiobestuur. Voor de OV gebruikers zijn zij ook het directe aanspreekpunt voor het Rocov. Zij delen hun ervaringen en adviezen met elkaar. Zij putten uit de ervaringen van een uitgebreide achterban.

Als lid deelnemen aan het reizigerspanel Valleihopper? Deelname is vrijwillig. De reiskosten van de leden worden vergoed. Er worden werkbezoeken georganiseerd. Eenmaal per jaar is er een informatief maar ook heel gezellig samenzijn op uitnodiging van de regio Foodvalley.

Inlichtingen bij Guus Latuasan, tel. 0317-413138, email gelatuasan@hetnet.nl

Reacties zijn gesloten.