Contact

Voorzitter:
Dhr M. (Martin) Keijbets
M: 06-22186608 | E: mkeijbets@kpnmail.nl

Secretaris:
Dhr J. (Jan) Mars
M: 06-51911538 | E:  secretaris@cswo.org

Penningmeester:
Mw E. (Elly) Croon
M: 06-55542876 | E: ellycroon@outlook.com

Leden:
Dhr. P. (Pieter) van Ginneken
T: (0317)425599 | E: pieter.vanginneken@gmail.com

Mevr. W. (Will) Hermanussen
M: 06 -19418439 | E: h.hermanussen@chello.nl

Bankrekening CSWO:
NL51 INGB  0004 9037 13 t.n.v. Stichting CSWO

Informatie:
Inlichtingen over de aangesloten organisaties  kunt u vinden op hun websites:

Senioren Wageningen

KBO-PCOB Wageningen

Vragen, opmerkingen, suggesties mbt de website? Neem dan contact op met de beheerder
T: (0317)41 76 27 | E: anneke.loffler@gmail.com.

Reacties zijn gesloten.